Program grantowy „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =
unnamed
Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła nabór wniosków w programie grantowym „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”.


Celem Programu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.
Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.
Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.
Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania.
Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.rozgrzewamypolskieserca.pl, w terminie do 31.07.2021 r.
← powrót