Dzisiaj: Niedziela 02 paździenika 2022

Parafia św. Jakuba (Fara)