Dzisiaj: Wtorek 31 stycznia 2023

Aktualności


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu na terenie kraju

Infomacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej           (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).
 
Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - uruchomiliśmy nową usługę:
  •  Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).
Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce
 
Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków wnioskodawcy - e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.
 
Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

PREZENTACJA - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

SZKOLENIE - KWALIFIKACJA WAŻNOŚCI GŁOSU

SZKOLENIE - PROTOKÓŁ SZKOLENIOWY