Park sportowy "Wyzwolenie"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Park sportowy „Wyzwolenie” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną.
Opis projektu:
Projekt ma stanowić miejsce integracji różnych grup społecznych oraz promować aktywny wypoczynek. Boisko wielofunkcyjne stanowi bazę do wykorzystania przez mieszkańców miasta oraz uczniów ZSP nr 5 w ciągu całego roku. Możliwe w przyszłości oświetlenie zwiększy czas jego funkcjonowania. Projekt jest tak pomyślany że jego rozbudowa o następne elementy np.: siłownię zewnętrzną, skate park, street work park, stoliki szachowe nie stwarza problemów technicznych ani lokalizacyjnych. Zawiera również miejsce wypoczynku czyli zieloną aleję dla grupy wiekowej 60+ oraz miejsca parkingowe dla rowerów wraz mini bazą serwisową. Przy realizacji niezbędna jest modernizacja istniejącego podłoża asfaltowego, aby położyć nową nawierzchnię tartanową, poliuretanową lub akrylową. Taka możliwość ogranicza koszty w porównaniu z wybieraniem gruntu, czyli budowy od zera. Nawierzchnia wykonana będzie w ogólnodostępnej technologii atestowanej. Wykonane również będą zabezpieczenia siatką wysoką, a także montaż bramek, koszy oraz słupków i siatek do odpowiednich dyscyplin- są to elementy demontowalne. Projekt zakłada montaż bramek dla kibiców a także wyrównanie terenu celem jego zagospodarowania (posianie trawy, posadzenie roślin ozdobnych). W zieloną aleję można idealnie wkomponować w istniejące już środowisko naturalne wokół boiska. W celu podniesienia estetyki obiektu planowana jest rewitalizacja połaci ściany budynku z nasadzeniem roślin pnących i ozdobnych.

Lokalizacja:
ul. Leonarda 12/14, numer działki 34 o pow. 0,5096 ha w obr. 20

Uzasadnienie:
Celem projektu jest oddanie w ręce mieszkańców miejsca do aktywnego uprawiania sportu oraz wypoczynku, a także poprzez modernizację obiektu użyteczności publicznej podniesienie stanu estetycznego Miasta. Stanowi on zaplecze pozwalające zagospodarować czas i energię młodego pokolenia, jednocześnie ograniczając zachowania negatywne związane z bezczynnością i ewentualnymi uzależnieniami. Będzie miejscem wypoczynku również dla ludzi w wieku starszym. W rejonie jego lokalizacji nie ma tego typu miejsc dostępnych dla swobodnego czynnego i biernego wypoczynku. Pozwalał będzie na uprawianie takich dyscyplin jak piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, a w przyszłości sportów siłowych i gimnastyki miejskiej. Planowana inwestycja ma powstać w miejscu istniejącego już boiska wykorzystywanego dotychczas przez mieszkańców i młodzież szkolną. Przez wieloletnią eksploatację boisko uległo zniszczeniu i nied spełnia współczesnych standardów technicznych. Nie zaspokaja w pełni oczekiwań i bezpieczeństwa użytkowników.

Beneficjenci:  młodzież i dzieci z rejonu miasta, dorośli mieszkańcy miasta w tym grupa 60+ z możliwością aktywności ruchowej, uczniowie ZSP nr 5, podopieczni Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym, podopieczni Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”

Szacunkowy koszt projektu:  300 tys.zł.
← powrót