Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.
Opis projektu: Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego boiska o powierzchni asfaltowej na wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 40x20 m o nawierzchni poliuretanowej /którą można zainstalować na podbudowie asfaltowej/. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną /40x20m/, siatkówkę /18x9m – centralnie/ i koszykówkę (2 boiska w układzie poprzecznym (20x13m) i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych (2 bramki, 1 kpl do siatkówki, 4 kosze do koszykówki).

Całość płyty boiska otoczona powinna być ogrodzona na wysokość 3 metrów wzdłuż boiska i 4 metrów na szerokości boiska za bramkami spełniającym rolę „łapacza piłek”. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji stojącej i przyległego chodnika oraz terenów zielonych wokół boiska. Do funkcjonowania warto zainstalować elementy, które nie są związane bezpośrednio z uprawianiem dyscyplin sportowych (np. ławki), które znajdowały by się poza ogrodzeniem boiska.

Boisko będzie  ogólnodostępne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz dla młodzieży uczącej się w szkole.

Lokalizacja: Budowę boiska zaplanowano na terenie Gimnazjum Nr 4 w  Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Próchnika 8/12.

Uzasadnienie:  Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu dostępności infrastruktury sportowej i poprawy warunków uprawiania sportu i rekreacji na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wpłynie ponadto na poprawę kondycji fizycznej młodzieży z terenu miasta oraz przede wszystkim ich stanu zdrowia, a co za tym idzie spowoduje zmniejszenie zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży. Przedsięwzięcie to zagospodaruje czas wolny dzieci i młodzieży, tym samym ukierunkuje ich upodobania oraz nawyki regularnego uprawiania sportu. Inwestycja usytuowana w centrum miasta i w sąsiedztwie funkcjonującego basenu OSiR-u stworzyła by swoiste centrum sportu. Wpłynie ona także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego obiektu będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Beneficjenci:  Zakłada się że oddane boisko sportowe przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Na realizacji powyższego projektu skorzystają uczniowie kształcący się w Gimnazjum Nr4 oraz przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkująca w okolicy szkoły – przyległe ulice – Aleje 3 Maja, Próchnika, Piastowska, osiedle Targowa, a które każdego dnia korzysta z terenów należących do szkoły oraz pozostali mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego.

Szacunkowy koszt projektu:  ok. 300 tys. zł.
← powrót