Dzisiaj: Wtorek 22 września 2020

Wybrano Radę Osiedla „Belzacka”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
zdjęcie
12 lutego wybrano Radę Osiedla „Belzacka”. Było to trzecie podejście do wyboru przedstawicieli w tej radzie osiedla. Wreszcie udane.
Dwa pierwsze spotkania wyborcze – ze względu na zbyt niską frekwencję – nie wyłoniły rady osiedla. Trzecie spotkanie zwołane zostało na wniosek mieszkańców. Podczas środowych wyborów zebrano wymagane kworum i wyłoniono przedstawicieli kolejnej jednostki pomocniczej gminy.

Skład Rady Osiedla „Belzacka”: Arkadiusz Brzeski, Ewa Bujacz, Krzysztof Chrapek, Ewa Glonek, Grażyna Kaszuba, Marta Kępska, Katarzyna Lęk, Monika Mateuszak, Wojciech Michalski, Michał Pełka, Renata Renosik, Adam Ślązak, Jadwiga Wasilewska, Renata Zawada, Karolina Zielonka-Wojtera.

Składy wybranych dotychczas Rad Osiedli: 

Rada Osiedla „Armii Krajowej”: Banaszczyk Łukasz, Chmielewski Błażej, Chmielewski Mikołaj, Chrapkiewicz Małgorzata, Karliński Damian, Kocięba Halina, Krawczyk Agnieszka, Lis Kamil, Masiarek Kamil, Masiarek Marzena, Matuszczyk Bożena, Mazur Ewa, Ostalczyk Marek, Reising Paweł, Stachaczyk Tomasz.

Rada Osiedla „Słowackiego Północ”: Biniek Marian, Czarczyk Michał, Furman Wiesława, Gałecka Sylwia, Górczak Włodzimierz, Grabowska Janina, Kapusta Witold, Masiarek Michał, Młoczkowski Izydor, Pełka Jadwiga, Podleska Wanda, Sroczyński Antoni, Szelka Józef, Wierzch Halina.

Rada Osiedla „Piastowskie”: Agnieszka Czerwonka, Irena Dzwonnik-Krystman, Ewa Gaworczyk,  Marlena Grzybowska, Sławomir Hochbaum, Elżbieta Kowalczyk, Piotr Kozłowski, Jarosław Krak, Anna Ratalewska, Jolanta Rycerz-Mojsiejów, Jacek Sokalski, Wiesława Szulc, Iwona Trzepadłek,  Ewa Wężyk, Ewa Wójcik.  

Rada Osiedla „Południe”: Joanna Filipiak, Iwona Harlejczyk, Krzysztof Harlejczyk, Agnieszka Horschwald, Krystyna Jażdż-Banaszewska, Jolanta Kawińska, Dariusz Krawczyk, Janina Krawczyk, Katarzyna Lodzińska, Joanna Marchwińska, Alina Możdżeń, Elżbieta Możdżeń, Wiesława Olejnik, Lidia Szewczyk oraz Marek Trzaskacz.

Rada Osiedla „Szczekanica”: Przemysław Antczak, Grzegorz Furmaniuk, Renata Gaj, Małgorzata Kowalska, Antoni Łuczyński, Janusz Maczugowski, Jacek Marcinkowski, Rafał Michalski, Tadeusz Mróz, Leszek Olejnik, Jarosław Olszewski, Krzysztof Pabich, Marzenna Rumińska-Filipek, Zbigniew Stachowiak, Artur Wolski.

Rada Osiedla „Wronia”: Anna Bańska, Barbara Haładaj, Teresa Karolczyk, Krystyna Kosińska, Marek Krawczyk, Zbigniew Królikiewicz, Zdzisław Kubiak, Jacek Łabuziński, Stanisław Matyjaszczyk, Szymon Miazek, Ewa Okońska, Barbara Robert, Wiesława Stangiewicz, Adam Wawrzyńczak oraz Mariusz Zawadka.

Rada Osiedla „Przyszłość”: Mirosława Błachowicz, Dariusz Bułaciński, Anna Chamernik, Grażyna Gawryszczak, Beata Grabowiecka, Zofia Kaźmierska, Witold Kębłowski, Mieczysław Kędziora, Dorota Łukasik, Łukasz Mękarski, Jolanta Nieśmiałek, Marek Rudzki, Krystyna Słomka, Joanna Urbaniak, Paweł Wojtania.

Rada Osiedla „Wyzwolenia”: Barbara Filipek, Jerzy Gałas, Zofia Górczyńska, Mariusz Hereng, Elżbieta Kocot, Bolesław Krysztoforski, Jadwiga Libiszewska, Barbara Nowak, Zbigniew Paradowski, Anna Sojczyńska, Ryszard Sojczyński, Tomasz Sokalski, Maria Stolarska, Bohdan Wroński, Danuta Zochniak.

Rada Osiedla „Wierzeje”: Ewa Ciszewska-Bombska, Krystyna Czechowska, Arkadiusz Efenberg, Tomasz Forma, Bogdan Gątkowski, Renata Gliszczyńska, Waldemar Grudzień, Piotr Matyjaszewski, Barbara Papiernik, Anetta Ronc, Piotr Stobiecki, Artur Szczegielniak, Janusz Traczyk, Elżbieta Witkowska, Piotr Wawrzynkowski.

Rada Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”: Zbigniew Gołota, Tadeusz Karcz, Anna Kowalska, Stefan Kraś, Katarzyna Krawiec, Grzegorz Lorek, Paulina Malec, Anna Para, Ludomir Pencina, Małgorzata Pingot, Aleksandra Rozpędek, Paweł Stachera, Kamil Szulc, Stanisław Świech, Sylwia Więcławska.

Pomimo organizowanych zebrań swoich przedstawicieli do Rad Osiedli nie wyłoniły dwa osiedla: Łódzka-Wysoka-Sadowa oraz "Centrum".
← powrót