Program "CZYSTE POWIETRZE"

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
czyste_powietrze_logo
Od 16 września 2018 r. trwa nabór wniosków do rządowego programu „Czyste powietrze”, w którym można pozyskać nawet 90% procent dofinansowania na termomodernizację oraz wymianę przydomowych kotłowni.
Program „Czyste Powietrze” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi i skierowany jest do osób będących właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub tych właścicieli, którzy uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Program będzie realizowany w latach 2018-2029.
Dofinansowanie obejmie m.in.: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - w przypadku roku bieżącego taką datą graniczną jest 1 stycznia 2018 r.

Wniosek można złożyć wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta  (portal.wfosigw.lodz.pl), gdzie należy w pierwszej kolejności założyć konto.
 
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy przesłać elektroniczną wersję wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie wydrukować go i przesłać osobiście podpisany formularz wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres właściwego WFOŚiGW.

Wniosek zostanie rozpatrzony w okresie 90 dni - w tym czasie będzie możliwość poprawienia  ewentualnych błędów i uzupełnienia dokumentacji.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w zakładce Czyste Powietrze.
← powrót