Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =
Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 – 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.
Informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 – 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.
Program monitoringu lasów wchodzi w zakres Państwowego Monitoringu   Środowiska, a zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotności lasów w Polsce w stosunku do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe będą się odbywać corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych      w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej (4km x 4km) sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zaplanowanej na lata 2015 - 2019. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa, a zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w okresie od 1 czerwca - 30 września w latach 2016-2020.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie wstępu osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa na teren lasów celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

W załaczeniu pełna treśc pisma

Załączniki artykułu

← powrót