Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 138a
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do oddania do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej.
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej.
Wykaz części nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Kwiatowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Jerozolimskiej 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.