Aktualności

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż czterech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Goździków – na zasadach określonych w programie „Działka pod budowę domu za 50% ceny”.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Jeziornej 47.
 
Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej i ul. Goździków.
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na  wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132. 
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na  wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Miast Partnerskich
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na  wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wierzeje. 
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na  wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej.
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej – ul. Wierzeje.