PTTK

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =

PTTKPolskie  Towarzystwo  Turystyczno - Krajoznawcze  Oddział  im.  Michała  Rawity - Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim sięga swoim rodowodem 1908 roku i jest najstarszą organizacją turystyczną regionu piotrkowskiego. Centrum udziela informacji o atrakcjach turystycznych i bazie turystycznej Piotrkowa Trybunalskiego oraz regionu piotrkowskiego. Prowadzi poradnictwo turystyczne.
 

 

 

     


Głównym celem PTTK jest:

  1. rozwijanie turystyki i krajoznawstwa;
  2. krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych;
  3. szerzenie  kultury  i  turystyki,  wykorzystanie  poznawczych,  wychowawczych,  wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki;
  4. szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie;
  5. aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury;
  6. szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki;
  7. prowadzenie Młodzieżowej Szkoły Turystyki.


Imprezy turystyki kwalifikowanej organizowane przez PTTK są formą upowszechniania turystyki, popularyzacją mniej znanych terenów i tras turystycznych, walorów różnych rodzajów turystyki, uczą racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego od pracy i nauki.

Rajdy, zloty, wycieczki, spływy, wczasy, imprezy zagraniczne, usługi przewodnickie i transport  turystyczny,  poradnictwo  i  informacja  turystyczna, szkolenie kadr, sprzedaż map, odznak, wydawnictw i innych materiałów turystycznych to propozycja naszych usług.

Centrum Informacji Turystycznej  PTTK
Pl. Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax  44 732 – 36 - 63

www.pttkpiotrkow.pl